Overslaan en naar de inhoud gaan

Kledingreglement Kortbalvereniging Olympus ‘58 Doetinchem, vastgesteld op de ALV van 23-09-2013.
 

 1. Elk spelend lid betaalt een verplichte kledingbijdrage ten behoeve van het kledingfonds. Bij het aangaan van het lidmaatschap van Korfbalvereniging Olympus ‘58 te Doetinchem conformeert men zich met de bijdrage aan het kledingfonds. Elk kwartaal wordt de kledingbijdrage geïncasseerd, samen met de contributie.
 2. In de Algemene Ledenvergadering wordt de hoogte van de bijdrage aan het kledingfonds vastgesteld. Vrijwilligers en niet spelende leden betalen geen kledingbijdrage.
 3. Door middel van het kledingfonds wordt sportkleding aangekocht. Dit is een taak van de kledingcommissie.
 4. Alle spelende clubleden krijgen voor drie jaar in bruikleen: een wedstrijdshirt, een inloopshirt, een wedstrijdbroek/-rok en een trainingspak (jack en broek). Schoenen (zaal en veld en sokken worden door de leden zelf aangeschaft).
 5. Elk team krijgt een team sporttas ten behoeve van de wedstrijdkleding (shirt en broek/rok). Deze team sporttas blijft eigendom van Olympus ‘58. Men dient de wedstrijdkleding in de team sporttas te bewaren en te vervoeren.
 6. Coaches en trainers krijgen in bruikleen de beschikking over een regenjack, een sweater of polo. Olympus ‘58 blijft eigenaar van deze goederen en zullen naar behoefte vervangen worden.
 7. Personeel van de kantine en de crew van het jeugd- en schooltoernooi krijgen gedurende hun werkzaamheden de beschikking over een polo. Deze polo is en blijft eigendom van Olympus ’58!
 8. Alle verstrekte kleding en sporttassen worden geleverd in de clubkleuren van Olympus ‘58.
 9. Olympus ‘58 verwacht dat de clubleden zuinig en fatsoenlijk met de kleding omgaan. Kleine beschadigingen moeten zelf hersteld worden, kleding dient schoon en fris te zijn.
 10. Olympus ‘58 blijft gedurende de gebruiksperiode eigenaar van de aan spelende leden geleverde sportkleding en sporttas.
 11. De aanvoerder van een team (bij jeugdteams: trainer/coaches) is verantwoordelijk voor het beheer van de wedstrijdkleding (shirt en broek/rok) en de team sporttas. Hij of zij regelt dat de wedstrijdkleding na elke wedstrijd gewassen wordt en stelt eventueel een roulatie rooster op.
 12. De spelende leden mogen alleen bij wedstrijden de door Olympus ‘58 verstrekte kleding dragen. Buiten de wedstrijden van Olympus ‘58 is het dragen van deze kleding niet toegestaan tenzij daarvoor door de kledingcommissie toestemming is gegeven.
 13. Gedurende het seizoen dienen vermissingen, beschadigingen en andere gebreken door het betreffende lid bij de kledingcommissie te worden gemeld. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht. Bij herhaling c.q. grove nalatigheid kunnen aan het betreffende lid de kosten doorberekend worden. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling van de coach i.o.m. de kledingcommissie.
 14. Na afloop van het seizoen wordt alle kleding alsmede de sporttassen door de teamleiders (bij jeugdteams: trainer/coaches) en andere vrijwilligers (schoon en gewassen) ingeleverd ter inventarisatie en inspectie. Deze inventarisatie en inspectie gebeurt door de kledingcommissie. Zij hebben ook de per lid verstrekte kleding vastgelegd in een centrale administratie. Kleding en sporttassen worden aan het begin van het seizoen weer uitgegeven aan de teamleden. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met:
  - leeftijd (en maten) van de leden;
  - dat men dezelfde kleding/nummer krijgt als vorig seizoen
 15. Wanneer aan het einde van het seizoen of gedurende het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het lid of bij de ouders/ verzorgers.
 16. Zonder toestemming van de kledingcommissie mogen op de verstrekte kleding geen teksten of andere uitingen worden aangebracht. Op aangeven van de kledingcommissie dient men de kleding in te leveren ten behoeve van het drukken van teksten of logo’s van sponsoren.
 17. De wasvoorschriften aanwezig aan de verstrekte kleding dienen strikt te worden opgevolgd. Geen witte kleding bij blauwe kledingstukken.
 18. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van de kledingcommissie.
 19. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de speler er voor te zorgen dat alle kledingstukken (trainingspak, shirt, inloopshirt, broek/rok) en de sporttas die in bruikleen zijn verkregen, schoon worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde kledingbijdrage.
 20. Zolang de kleding niet is ingeleverd en/of zolang het lidmaatschap voortduurt blijft kledingbijdrage verschuldigd.
 21. Een ieder wordt geacht op de hoogte te zijn van dit kledingreglement. In ontvangst nemen van en gebruik van de door vereniging verstrekte kleding betekend automatisch akkoord met dit regelement. Bij het in ontvangst nemen van de kleding ondertekent men daarvoor ook een ontvangstbewijs.
 22. Klachten over de verstrekte kleding en sporttassen worden door de kledingcommissie afgehandeld.
 23. De leden, daar onder begrepen vrijwilligers, worden geacht zich bij het dragen van de verstrekte kleding fatsoenlijk en respectvol te gedragen en zich te houden aan de regels van de club of bond.
 24. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie.